• „Дай и ще ти се даде“ – всеки член подпомага и препоръчва бизнеса на останалите членове, без да изисква незабавна и реципрочна препоръка или помощ.
  • Ексклузивност – в Клуба няма конкуренция между членовете и гостите им. Всеки член представлява различна бизнес област без да има припокриване на бизнес области.
  • Размяна на препоръки – всеки член активно промотира и препоръчва бизнеса, услугите, стоките, дейността на останалите членове на трети лица и потенциални клиенти, партньори и др.
  • Професионализъм и морал – всеки член прилага най-високи професионални, етични, технически, браншови, и други стандарти в неговия бизнес и при изпълнение на работата възложена по препоръка.
  • Приоритет – всеки третира и предоставя услуги и стоки на клиенти по препоръка с приоритет. Всеки член има право да не приема конкретна работа по препоръка, но незабавно уведомява клиента по препоръка за невъзможността да се приема конкретното възлагане или проект.
  • Възмездност – услугите и стоките, които се предоставят по препоръка или между членовете на Клуба не са безвъзмездни. Всеки член, по собствена преценка, определя цената и стойността на предоставените от него/нея услуги или стоки. Във всички случаи, членовете могат да предоставят отстъпки по собствена преценка.
  • Взаимопомощ–членовете на Клуба се подпомагат при извършване на бизнес дейностите си.
  • Взаимно уважение – всеки член дължи уважение на останалите членове на Клуба и на техните убеждения.
  • Безкористност – членовете не дължат комисионна или друго възнаграждение на член, който ги е препоръчал.
Сподели с приятели